PzKpfw 35(t) LT vz.1935

MIL423

New product

Polish-English text, soft cover, drawings and

colour profiles.

More details

This product is no longer in stock

CZK219 tax incl.

Add to wishlist

More info

W okresie międzywojennym czechosłowacki przemysł zbrojeniowy należał do przodujących w Europie i w świecie. Szczególnie wysoki po-ziom techniczny reprezentowały działa artyleryjskie i sprzęt pancerny. W drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku na wyposażeniu armii czechosłowackiej znajdowały się czołgi lekkie LT vz. 35 produkcji zakładów Škoda. Był to czołg lekki odpowiada-jący parametrom taktyczno-technicznym polskiego 7 TP, sowieckiego T–26, brytyjskiego Vickers 6-ton. Po zajęciu Czech i Moraw przez Niemców i utworzeniu państwa słowackiego LT vz. 35 zostały przejęte przez Wehrmacht i armię słowacką. Czołgi L.T.M. 35/PzKpfw 35(t) były używane bojowo w Polsce, podczas kampanii francuskiej i w pierwszej fazie ataku na ZSRS. Czołgi LT vz. 35 były ponadto eksportowane do Ru-munii i Bułgarii. Rumunia i Słowacja używała czołgów Škoda R–2/LT–35 na froncie wschodnim (1941–1945). Na podwoziu tego typu czołgu zbudowano ciągnik artyleryjski, a w Rumunii działo samobieżne. Pewną liczbę czołgów PzKpfw 35(t) przebudowano na wozy dowodzenia (Panzerbefehlswagen) PzBfWg 35(t).